“Игра в го”, 40×40, холст/масло

Анастасия Мирре, картина “Игра в го”, 40×40, холст/масло